Eicellen invriezen

Bij Nij Geertgen kunt u terecht voor het laten invriezen van uw eicellen. Dit noemen we ook wel eicelvitrificatie. De eicellen kunnen op een later moment ontdooid en gebruikt worden tijdens een vruchtbaarheidsbehandeling.

Wat is eicelvitrificatie?

Eicelvitrificatie is hetzelfde als de eerste 2 fases van een IVF behandeling, namelijk de stimulatie en de punctie fase. De behandeling zal ongeveer 2 tot 3 weken duren.

Uw eierstokken worden met hormooninjecties gestimuleerd, zodat er op een vastgesteld moment meerdere follikels (eiblaasjes) tegelijk rijp worden. Met behulp van een punctie worden de eicellen uit uw eierstokken gehaald. Deze zullen dan worden ingevroren en bewaard.

Zwangerschapswens

Op het moment dat u een kinderwens heeft kunnen de eicellen gefaseerd worden ontdooid en berucht middels ICSI (Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie).

Er ontstaat dan een embryo. Na een paar dagen kan het embryo in uw baarmoeder worden teruggeplaatst. Overige embryo’s die van goede kwaliteit zijn zullen worden ingevroren op dag 4 of 5.

Indicaties voor eicelvitrificatie

U kunt kiezen voor eicelvitrificatie wanneer u:

 • Een verhoogde kans heeft (bijvoorbeeld door een erfelijke belasting) om vervroegd in de overgang te komen.
 • Uw kinderwens op een latere leeftijd in vervulling wil laten gaan.
 • Een medische reden heeft om uw eicellen veilig te stellen (bijvoorbeeld een oncologische behandeling of transitietraject)

Succeskansen

De kans om zwanger te raken is afhankelijk van de eicelvoorraad en de leeftijd van de vrouw. Een vrouw heeft twee eierstokken met in de buitenste laag een voorraad onrijpe eicellen. Hoe groter die voorraad hoe groter de kans op zwangerschap. Bij het ouder worden neemt niet alleen het aantal eicellen af, maar ook de kwaliteit van de eicellen gaat achteruit. De kans op succes bij het invriezen van eicellen is dus erg afhankelijk van de leeftijd van de vrouw en het aantal verkregen eicellen.

Momenteel is de kans op een levend geboren kind gemiddeld 5% per ontdooide eicel. Deze kans is afhankelijk van uw leeftijd op het moment van invriezen en kan in uw geval dus groter of kleiner zijn.
Bij voorkeur wordt eicelvitrificatie vóór het 38e levensjaar gedaan. Het terugplaatsen van een embryo kan tot en met 49 jaar.

Hoe wordt de eicelvoorraad onderzocht?

Een inschatting van de eicelvoorraad kan gemaakt worden door een aantal factoren in kaart te brengen:

 • Leeftijd
 • AMH (anti-Mullarian Hormone) waarde in het bloed
 • Antrale follicle count (het aantal zichtbare follikels bij vaginale echoscopie)

Hoe verloopt een eicelvitrificatie behandeling?

De behandeling bestaat uit 4 stappen:

 1. Counseling
 2. Stimulatie van de eierstokken met hormooninjecties
 3. Punctie van de follikels voor het verkrijgen van de eicellen
 4. Invriezen eicellen

Hieronder wordt elke stap uitgelegd:

Stap 1: Counseling

In 2 á 3 consulten zullen de volgende onderwerpen aan bod komen.

 • Eicelvoorraad (bloedonderzoek en vaginale echoscopie)
 • Het verwachtte aantal te oogsten eicellen
 • De kans op zwangerschap
 • Details van de behandeling (stimulatiefase, aantal behandelingen die nodig zijn, punctie)
 • Kosten van de behandeling

Stap 2: De stimulatiefase.

Waarom zijn er hormonen nodig?
In een natuurlijke cyclus rijpen normaalgesproken 1 of 2 eicellen. Bij eicelvitrificatie willen we graag meerdere eicellen laten rijpen. Hier heeft u hormooninjecties voor nodig.

Stimulatieschema’s
Er zijn verschillende stimulatie schema’s.
De twee belangrijkste zijn: het ‘Lange schema’ en het ‘Antagonisten schema’. De arts zal met u bespreken welk schema voor u van toepassing is en u ontvangt hierover verdere uitleg van de verpleegkundige.

Stimulatie fase
Tijdens de stimulatiefase zijn verschillende controle momenten. Tijdens zo’n afspraak ondergaat u een inwendige echo om de eierstokken te kunnen beoordelen. Er wordt gekeken naar het aantal en afmetingen van de follikels.
Het is van tevoren niet te zeggen hoeveel controle momenten nodig zijn (gemiddeld 2-4). Als de follikels groot genoeg zijn zal de follikelpunctie gepland worden.

Stap 3: De punctie

Wat gebeurt er bij de punctie?
Bij de punctie worden de eicellen uit de eierstokken gehaald. Dit gebeurt in de punctieruimte binnen onze kliniek door een arts met ondersteuning van een verpleegkundige.

Op de dag van de punctie kunt u zich bij de receptioniste melden. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte tot u wordt opgehaald. Tijdens de punctie krijgt u een kalmerend of een pijnstillend middel via het infuus. Het aanprikken van de follikels gebeurt vaginaal. Met de vaginale echo, waarop een naaldgeleider is aangebracht, wordt de eierstok in beeld gebracht en via de naaldgeleider wordt er met de naald in de eierstok geprikt. Bij de punctie worden alle follikels leeggezogen. In de verkregen vloeistof bevinden zich de eicellen. Deze eicellen zijn niet met het blote oog te zien. De verpleegkundige geeft na de punctie de buisjes, met de follikelvloeistof, direct door aan de IVF laborant. In het laboratorium zal de IVF laborant de eicellen onder de microscoop gaan zoeken. De follikel punctie neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Na de punctie blijft u enige tijd ter observatie in de rustkamer. De dokter bespreekt hier met u
hoeveel eicellen er zijn gevonden en overhandigt u, op schrift, de instructie voor de volgende periode.

Stap 4: Invriezen eicellen
Alléén de eicellen die voldoende zijn uitgerijpt zijn geschikt om in te vriezen. Dit is pas later op de dag bekend, nadat het laagje steuncellen (cumuluscellen) van de eicel is verwijderd. Het aantal eicellen gevonden bij de punctie is dus meestal niet gelijk aan het aantal eicellen dat geschikt is voor het invriezen.

De invriesmethode wordt eicelvitrificatie genoemd. Bij deze invriesmethode wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er ijskristallen worden gevormd die de eicellen kunnen beschadigen. De ingevroren eicellen worden bewaard in een vat met vloeibare stikstof (-196°C). De eicellen kunnen jarenlang bij deze temperatuur bewaard blijven.

De dag na de punctie neemt de IVF analist contact met u op. U ontvangt informatie over het aantal rijpe eicellen wat er is ingevroren.

Zijn er risico’s en complicaties te verwachten tijdens een behandeling?

De kans op complicaties bij een eicelvitrificatie behandeling zijn klein.

De meest voorkomende complicatie tijdens de stimulatie fase is een ovariëel hyperstimulatie syndroom (OHSS). De eierstokken zijn dan te sterk gestimuleerd. U kunt dan last krijgen van het vasthouden van vocht, buikpijn, kortademigheid en een heeft dan een (licht) verhoogde kans op trombose. OHSS herstelt zich meestal vanzelf enkele dagen na de follikelpunctie doordat de hormoonwaarden snel dalen nadat de eicellen geoogst zijn. Soms is een opname in het ziekenhuis noodzakelijk om ernstige complicaties (trombose) te voorkomen. Door middel van echo’s en eventueel bloedcontroles proberen wij de kans op deze complicatie zo klein mogelijk te houden.

De meest voorkomende complicaties tijdens de follikelpunctie zijn een bloeding of een infectie.

Eicellen later gebruiken

Als u in een later stadium gebruik wilt maken van uw ingevroren eicellen dan worden de eicellen ontdooid en via ICSI bevrucht.

ICSI staat voor ‘Intra-Cytoplasmatische Spermatozoa-Injectie’. Hierbij wordt één spermacel met een uiterst dun naaldje opgezogen en in het celvocht (cytoplasma) van de eicel geïnjecteerd. Hierna zal daadwerkelijk de bevruchting optreden. Niet alle eicellen die met ICSI behandeld worden zullen uiteindelijk ook echt bevrucht worden en zich door ontwikkelen tot een vitaal embryo. Meestal wordt zo’n 70% van de eicellen daadwerkelijk bevrucht en groeien uit tot een vitaal embryo.

Bij de overige 30% stopt het bevruchtingsproces al zo vroeg, dat je niet van een echte bevruchting kunt spreken.

De embryoplaatsing kan uitgevoerd worden op dag 2, 3, 4 of dag 5 na de bevruchting. Bij Nij Geertgen heeft een terugplaatsing op dag 5 de voorkeur. Echter we kijken naar de natuurlijke selectie bij de ontwikkeling van de embryo’s. De natuurlijke selectie en de logistiek kan er toe leiden dat een embryoplaatsing op een andere dag dan dag 5 uitgevoerd wordt.

Kosten

Eicellen invriezen zonder medische indicatie wordt niet vergoed door de verzekeraar. De kosten voor de gesprekken, de behandeling met medicatie en bewaarkosten van de eicellen zijn dus voor eigen rekening. Voor een indicatie van de kosten kunt u onze tarievenlijst raadplegen.

Voorbeeld berekening

16D607 Vrouw | 3 of meer contactmomenten met een arts, Diagnostiek licht € 740,93
16B183 IVF/ ICSI – stim – punctie | Infertiliteit € 1.553,42
191172 Cryopreservatie eigen eicellen voor eigen gebruik zonder medische indicatie, incl. intake (optioneel) en onderzoek, eenmalig per punctie. € 640,04
191176 Opslag van ingevroren eigen eicellen voor eigen gebruik zonder medische indicatie, per jaar. € 126,55
Medicatie Medicatie (genoemde bedrag is een gemiddelde schatting) € 1.500,00
Totaal € 4.560,94

 

Vragen

Heeft u behoefte aan verdere toelichting op deze informatie, dan kunt u bij de arts of verpleegkundige om uitleg vragen. Ook kunt u informatie vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

Ook kunt u bellen voor een kort telefonisch overleg tussen 8.00 -12.00 uur en 13.00 -15.00 uur op telefoonnummer: 0492- 36 66 34.

Als u een vraag heeft die specifiek aan het laboratorium is gericht kunt u ook rechtstreeks naar het laboratorium bellen tussen 09.00 en 16.00 uur op telefoonnummer 0492 – 82 00 73

Met ZKN keurmerk voldoen wij aan alle eisen voor kwaliteitsmanagement.

Nij Geertgen is in bezit van de Freya Pluim. Hiermee voldoen we aan de kwaliteitscriteria die door Freya zijn opgesteld.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies