Zorgverzekering en eigen bijdrage

In 2019 hebben we een contract met zorgverzekeraars CZ en VGZ.

Uitleg over vergoedingen van behandeling en eigen bijdrage

Contracten met verzekeraars

Als u een behandeling overweegt bij Nij Geertgen wilt u graag weten wat de kosten hiervan zijn. Een deel van de kosten wordt vaak vergoed door uw zorgverzekeraar en een deel komt mogelijk voor eigen rekening.

De vergoeding van de behandelingen door uw zorgverzekeraar zijn afhankelijk van:

 • uw type polis (natura, restitutie of vrije keuze);
 • uw zorgverzekeraar;
 • uw polisvoorwaarden.

Voor de zorg van Nij Geertgen wordt uw eigen risico aangesproken. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385. Daarnaast heeft u misschien gekozen voor een vrijwillige eigen risico. U betaalt eerst uw eigen risico zelf. Pas daarna gaat de zorgverzekeraar vergoeden, daarnaast kan sprake zijn van een eigen bijdrage.

Om te weten op welke vergoeding u recht heeft, raden wij u aan uw polis en polisvoorwaarden goed te bekijken. Ook is het verstandig contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Wij zijn bij de zorgverzekeraars bekende onder de naam Stichting Fertiliteitszorg Zuid Nederland.

Naturapolis

Bij een naturapolis vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van de behandeling rechtstreeks aan de zorgaanbieders waarmee ze een contract hebben. Nij Geertgen heeft een contract met CZ en de VGZ-groep voor 2019.

Onder de VGZ groep vallen:

 • Univé
 • Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK)
 • ZEKUR
 • Zorgzaam Verzekerd
 • VGZ
 • Bewuzt
 • MVJP
 • Aevitea
 • IZZ
 • IZA Zorgverzekeraar NV
 • UMC

Onder de CZ-Groep vallen de volgende verzekeringsmaatschappijen:

 • CZ
 • OHRA
 • Delta Lloyd

Daarnaast hebben wij een betaalovereenkomst met de ONVZ, wat inhoudt dat wij het hele facturatieproces voor onze rekening nemen, waardoor u thuis geen nota’s ontvangt en niet hoeft voor te schieten.

Als uw zorgverzekeraar geen contract met Nij Geertgen heeft, krijgt u eerst zelf de rekening van ons. U kunt deze declareren bij uw zorgverzekeraar. U krijgt dan een marktconforme vergoeding van de behandeling. Dit bedrag verschilt tussen verzekeraars, wij raden aan bij uw verzekeraar na te vragen op welk restitutietarief u recht heeft. Als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar kan het zijn dat u, afhankelijk van uw polis, een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit staat los van het eigen risico. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor de exacte vergoeding.

Restitutiepolis of vrije keuzepolis

De meeste restitutiepolissen vergoeden de zorg voor 100%. Het maakt daarbij niet uit of
Nij Geertgen een contract met uw zorgverzekeraar heeft of niet. Bij een restitutiepolis krijgt u meestal de rekening zelf toegestuurd. U voldoet de factuur zelf en declareert de rekening bij uw verzekeraar.

Wat betekent dit voor u?

Als een vrouw bij ons onder controle komt of behandeld wordt, registreren wij haar. Als een man en vrouw bij ons komen, registreren wij ook de man. We onderzoeken en/of behandelen namelijk bijna altijd man én vrouw. Denk bij de man aan het bestuderen van de voorgeschiedenis, eventueel lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en laboratoriumonderzoek naar de kwaliteit van het sperma. Voor man én vrouw worden aparte declaraties naar de zorgverzekeraar gestuurd. Heeft de zorgverzekeraar geen contract met ons, dan krijgt u de factuur thuisgestuurd. Deze factuur dient u aan ons te voldoen en u stuurt de factuur naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar zal (een deel van) de kosten van deze factuur vergoeden volgens uw polisvoorwaarden.

Kosten behandeling of consult

Per zorgproduct is een maximumtarief vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Nij Geertgen hanteert voor haar behandelingen deze tarieven.

Om de kosten van de behandelingen te verduidelijken, hebben wij een overzicht gemaakt van de mogelijkheden. Om administratieve redenen kan het voorkomen dat u pas na vier maanden een factuur krijgt voor de behandeling.

Voor onze exacte tarieven verwijzen wij u naar onze tarievenlijst. U kunt op deze tarievenlijst zien welke declaratiecodes wij gebruiken en welke bedragen hierbij horen.

Voortraject

Als u kiest voor Nij Geertgen zullen wij eerst inventariseren wat de reden is van uw komst. In het voortraject zitten de intake, anamnese, bloedonderzoeken, beleidsgesprek, etc. De kosten hiervoor zijn circa € 700 voor vrouwen en € 265 voor mannen. Uit ervaring blijkt dat een vrouw 3 tot meer contactmoment heeft met een arts in dit traject.

Behandelingen

Binnen Nij Geertgen bieden wij een drietal type behandeling aan: Ovulatie-Inductie (OI), Intra-Uteriene Inseminatie (IUI) en In Vitro Fertilisatie (IVF) en Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI). Daarnaast is er nog een aantal behandelmogelijkheden, denk hierbij aan spermadonatie, eiceldonatie en Intrarelationele eiceldonatie (IRD).

Ovulatie-Inductie (OI)

Deze behandeling kost circa € 700. Daarnaast is afhankelijk van uw situatie mogelijk medicatie nodig. Dit is gemiddeld € 300 per behandeling. Het zorgproduct dat in rekening wordt gebracht is 972804031, voor de exacte prijs zie de tarievenlijst.

Uteriene Inseminatie (IUI)

Deze behandeling kost circa € 900. Daarnaast is afhankelijk van uw situatie medicatie nodig. Dit is gemiddeld € 300 per behandeling. Het zorgproduct dat in rekening wordt gebracht is 972804030, voor de exacte prijs zie de tarievenlijst.

IUI met donorsperma

Deze behandeling kost circa € 900. Daarnaast is afhankelijk van uw situatie mogelijk medicatie nodig. Dit is gemiddeld € 300 per behandeling. Het zorgproduct dat in rekening wordt gebracht is 972804030, voor de exacte prijs bekijk de tarievenlijst. Daarnaast dient er donorsperma gekocht te worden. Dit kan via de bank van Nij Geertgen, European Sperm Bank (ESB), of u kunt het zelf bestellen bij een  donorbank waar Nij Geertgen mee samenwerkt. Voor de exacte prijs zie de tarievenlijst.

In Vitro Fertilisatie (IVF) en Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI)

De eerste drie In Vitro Fertilisatie (IVF)-pogingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de Basisverzekering. De kosten van de IVF/ICSI-behandelingen worden vanuit de Basisverzekering vergoed tot 43 jaar. Deze behandeling kost circa € 2.000. Daarnaast is afhankelijk van uw situatie medicatie nodig. Dit is gemiddeld € 1.200 per behandeling. Het zorgproduct dat in rekening wordt gebracht is 9728040009/972804004, voor de exacte prijs zie de tarievenlijst. Daarnaast dient er mogelijk sperma gekocht te worden. Dit kan via de bank van Nij Geertgen, European Sperm Bank (ESB), of u kunt het zelf bestellen bij een  donorbank waar Nij Geertgen mee samenwerkt. Voor de exacte prijs zie de tarievenlijst.

IVF/ICSI en Intrarelationele Donatie (IRD)

Deze behandeling kost circa € 3.200 waarvan € 1.400 voor eigen rekening is, dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Daarnaast is afhankelijk van uw situatie medicatie nodig. Dit is gemiddeld € 1.200 per behandeling. Dit is ook voor eigen rekening. De zorgproducten die in rekening worden gebracht zijn 9728040022*, 972804023, 972804035 en 972804036. Voor de exacte prijs zie de tarievenlijst.

IVF/ICSI met eiceldonatie

Deze behandeling kost circa € 1.800. Daarbij komen de kosten voor de aankoop van eicellen welke €2.400,- bedragen welke voor eigen rekening zijn. De zorgproducten die in rekening worden gebracht zijn 972804023, 972804035 en 972804036. Voor de exacte prijs zie de tarievenlijst.

IVF/ICSI met eiceldonatie en sperma donatie

Deze behandeling kost circa € 1.800. Daarbij komen de kosten voor de aankoop van eicellen welke € 2400 bedragen welke voor eigen rekening zijn. De zorgproducten die in rekening worden gebracht zijn 972804023, 972804035 en 972804036. Voor de exacte prijs zie de tarievenlijst. Daarnaast dient er donorsperma gekocht te worden. Dit kan via de bank van Nij Geertgen, European Sperm Bank (ESB), of u kunt het zelf bestellen bij een  donorbank waar Nij Geertgen mee samenwerkt. Voor de exacte prijs zie de tarievenlijst.

Cryo ET

Na een IVF/ICSI poging kunnen embryo’s bewaart blijven door in te vriezen in stikstof. Deze kunnen in een latere cyclus worden teruggeplaatst. De kosten van deze behandelingen zijn circa  € 750.

Nazorg

In de vroege zwangerschap kan Nij Geertgen nog één tot twee echo’s aanbieden tussen week 7 en week 12 van de zwangerschap. We doen dit voor u naar de verloskundige gaat. De kosten hiervan zijn € 225. Deze kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Klik hier voor het kosten overzicht

Klik hier voor de tarievenlijsten

Aan deze indicaties kunnen geen rechten worden ontleend

Met ISO 9001-2015 certificering voldoen wij aan alle eisen voor kwaliteitsmanagement.

Nij Geertgen is in bezit van de Freya Pluim. Hiermee voldoen we aan de kwaliteitscriteria die door Freya zijn opgesteld.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies