Zorgverzekeringen

Er zijn veel zorgverzekeraars en daarnaast nog meer verschillende polissen. Belangrijk voor u is dat u weet of u een budget-, natura of een restitutiepolis heeft. Afhankelijk daarvan kunt u snel inzichtelijk krijgen hoe hoog u eventuele eigen bijdrage zal zijn. U kunt het beste een restitutiepolis afsluiten. Hierdoor heeft u te allen tijde maximale keuzevrijheid en maximale vergoeding van de door u genoten medische zorg. Mocht er onduidelijkheid blijven bestaan, dan geven wij graag toelichting over hoe de vergoedingen binnen Nij Geertgen zijn geregeld.

De zorg die u ontvangt in Nij Geertgen tijdens uw behandeling worden aangemerkt als medisch specialistische zorg. Vrijwel alle te ontvangen zorg valt onder de basisverzekering en wordt mede daardoor de meeste zorgverzekeraars vergoed.

Zorg dat u altijd actuele kennis heeft van uw polisvoorwaarden. Hierdoor kunt u direct controleren of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding. Deze vergoeding zal de zorgverzekeraar betalen indien u bent doorverwezen door uw huisarts. De verwijsbrief neemt u mee bij uw eerste afspraak. De verwijsbrief kan ook door uw huisarts aan ons digitaal verzonden worden.

Gecontracteerde verzekeraars

In 2017 heeft Nij Geertgen een contract afgesloten met de coöperatie VGZ. Dat betekent voor u, als u verzekerd bent bij coöperatie VGZ, dat de geleverde zorg in alle gevallen wordt vergoed. U ontvangt vanuit ons dan geen factuur. Hou er wel rekening mee dat uw eigen risico wel meteen door de zorgverzekeraar wordt ingehouden, c.q. met u verrekend.

Niet gecontracteerde verzekeraars

Wat betekent het voor u als u klant bent bij een zorgverzekeraar waar Nij Geertgen geen contract mee heeft? Nadat u uw zorg bij Nij Geertgen heeft ontvangen wordt er een factuur naar uw thuisadres gestuurd. Deze factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeringsmaatschappij. De verzekeraar zal dan afhankelijk van uw polisvoorwaarden 100% of minder vergoeden, onafhankelijk van uw eigen risico.

Verplicht eigen risico voor iedereen

Wat betekent het als u een factuur ontvangt van uw zorgverzekeraar? Wanneer u een nota ontvangt van uw zorgverzekeraar, dan betreft dit in de meeste gevallen de verrekening van uw eigen risico. Voor 2017 is het verplichte eigen risico € 385,- voor iedereen in Nederland, tenzij u zelf een hoger bedrag heeft afgesproken. De rest van de kosten neemt de zorgverzekeraar voor zijn rekening. Hoeveel en of u moet betalen hangt dus af van het feit of u in dit jaar jaar al bijvoorbeeld bij een medisch specialist bent geweest of medicijnen heeft ontvangen. De hoogte van het verplichte eigen risico wordt jaarlijks bepaald door de overheid. Uw ziektekostenverzekeraar is verplicht om dit eigen risico bij u in rekening te brengen als u gebruikt maakt van medisch specialistische zorg of geneesmiddelen gebruikt.

Wel een afspraak, geen verwijzing

Het is ook goed mogelijk dat u op eigen initiatief een afspraak wil maken voor bijvoorbeeld een second opinion. Ook dan bent u bij ons van harte welkom. In de meeste gevallen worden consulten op eigen initiatief niet vergoed door uw verzekeraar en zijn de kosten voor het consult en de verrichtingen voor uw eigen rekening.

Tot slot

Wij hechten er zeer aan u attent te maken op de mogelijke vergoedingen. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat u alleen met een restitutiepolis een volledige vergoeding ontvangt voor alle basiszorg in Nederland.

Nog vragen?

Indien u verdere vragen heeft kunt u dat kenbaar maken aan onze medewerkers of uw vragen mailen naar verzekeringsvraag@nijgeertgen.nl.

Nij Geertgen is aangesloten bij de ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland).

Met ISO 9001 certificering voldoen wij aan alle eisen voor kwaliteitsmanagement.