Nij Geertgen onderdeel van consortium dat richtlijnen ontwikkelt voor begeleiding rondom Hoogtechnologisch Draagmoederschap

Steeds meer wensouders kunnen een gezin starten dankzij draagmoederschap met eiceldonatie, ook man-man stellen en transgender personen. Voor alle betrokkenen in deze nieuwe gezinnen is begeleiding belangrijk, zodat de gezinnen zich goed kunnen ontwikkelen. Een consortium van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gaat richtlijnen voor deze begeleiding ontwikkelen. Hiervoor worden in een groep nieuwe gezinnen de behoeften in kaart gebracht. Het consortium ontving 1.1 miljoen euro voor dit onderzoek vanuit de Nationale Wetenschapsagenda. Nij Geertgen gaat onderdeel uitmaken van het consortium.

Sinds 2020 hebben meer wensouders in Nederland toegang tot behandelingen met een draagmoeder en eiceldonor, namelijk ook man-man stellen en transgender personen. De vraag naar deze vorm van hoogtechnologisch draagmoederschap zal daardoor toenemen en er zullen meer kinderen via deze procedure worden geboren. Het is belangrijk dat voor deze nieuwe gezinnen goede begeleiding komt in de vorm van advies en training.

‘’In Nederland hebben we wel ervaring met man-vrouw stellen die een kindje krijgen via een draagmoeder en eiceldonatie, maar er zijn geen nationale richtlijnen voor de begeleiding van ouders, draagmoeders en eiceldonoren,’’ licht de coördinator van het project hoogleraar Sexual and gender Diversity in Families and Youth Henny Bos toe. ‘’Deze richtlijnen zijn hard nodig, want de procedure van hoogtechnologisch draagmoederschap heeft een grote impact. Betrokkenen ervaren bijvoorbeeld veel onzekerheid of de procedure zal slagen, moeten hun relatie tot elkaar vormgeven en omgaan met reacties en mogelijke stigmatisering in hun sociale omgeving en de samenleving. Dit alles heeft invloed op de gezondheid van de ouders en het welzijn van het kind.’’

Een consortium onder leiding van de Universiteit van Amsterdam gaat hierin voorzien. Henny Bos van de Universiteit van Amsterdam is penvoeder van het consortium. Verder bestaat het consortium uit Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC – Locatie VUmc, Amsterdam UMC – Locatie AMC, Maastricht University, Universiteit Utrecht, Transgender Netwerk Nederland (TNN), Nij Geertgen, Stichting Zwanger voor een ander, Stichting Dutch Rainbow Family Professionals en de Stichting Meer dan Gewenst.

Kennis vergaren voor goede begeleiding

Door het volgen van verschillende nieuwe gezinnen – de kinderen, hun ouders, de draagmoeder en haar familie en de eiceldonor en haar familie- over een langere periode verzamelt dit project kennis over de behoeftes van de betrokkenen. ‘’Zo kunnen we wetenschappelijk onderbouwde en ethisch verantwoorde counselingsrichtlijnen en trainingen ontwikkelen die recht doen aan de diverse belangen en die ten dienste staan van een goede ontwikkeling van de verwekte kinderen’’, stelt Bos. ‘’Ons consortium zet zich in voor een wereld waarin alle stellen die deze technologie gebruiken – man-man, transgender, man-vrouw- de noodzakelijke begeleiding krijgen zodat hun gezin tot bloei kan komen.’’
Het project wordt gefinancierd binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). Het toegewezen bedrag is 1,1 miljoen euro. De looptijd van het project is 8 jaar.

Voor vragen over het consortium en onderzoek kan contact op worden genomen met hoogleraar Henny Bos.

25 maart 2022
Meer nieuws

Met ZKN keurmerk voldoen wij aan alle eisen voor kwaliteitsmanagement.

Nij Geertgen is in bezit van de Freya Pluim. Hiermee voldoen we aan de kwaliteitscriteria die door Freya zijn opgesteld.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies