Subsidieregeling

Per 1 april 2020 wordt KID bij alleenstaande vrouwen en lesbische paren zonder medische oorzaak voor onvruchtbaarheid, anders dan de afwezigheid van een mannelijke partner, niet langer vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. Dit is besloten door de minister van VWS. De minister heeft besloten dat KID-behandelingen bij vrouwen zonder mannelijke partner vergoed worden vanuit een subsidieregeling.

Subsidieregeling KID (Kunstmatige Inseminatie met Donorsemen)

Hieronder treft u informatie aan inzake de subsidieregeling KID. Deze is van toepassing op vrouwen die een IUI behandeling ondergaan zónder een mannelijke partner of zónder een medische indicatie.

  • U ondergaat een IUI behandeling zonder een mannelijke partner of zonder een medische indicatie.
  • Deze behandeling wordt  niet meer door de Zorgverzekeringswet vergoed, maar vanuit de subsidieregeling KID. Uitzondering hierop is de zwangerschapsecho, deze wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet.
  • Voorafgaand aan de IUI behandeling vindt er een klein Oriënterend Fertiliteit Onderzoek (OFO) plaats. Dit onderzoek bestaat uit een intake en één consult.  De kosten hiervan vallen onder subsidieregeling KID. U betaalt dan een éénmalige eigen bijdrage van € 192,50 t.b.v. de subsidieregeling ook wanneer u na de intake besluit om niet onder behandeling te komen.
  • Soms is er extra onderzoek of een extra consult nodig oftewel een groot OFO. De kosten hiervan vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZvW). Dit betekent dat u eventueel  vanuit uw zorgverzekeraar uw eigen risico moet betalen. Lees: zorgverzekering en eigen bijdrage (link naar dit deel van website). 
  • Mocht uit het kleine en/of grote OFO blijken dat er géén medische indicatie is dan vallen de IUI behandelingen in de subsidieregeling.
  • Mocht uit het kleine en/of grote OFO blijken dat er wel een medische indicatie is dan vallen de kosten van het OFO en de behandelingen in de ZvW.
  • De subsidieregeling vergoed maximaal 12 IUI behandelingen per zwangerschap.
  • Indien u langer dan 1 jaar niet onder behandeling bent geweest of u heeft een kindje gekregen, dient u zich opnieuw aan te melden voor een intake gesprek en heeft u een nieuwe verwijsbrief van uw huisarts nodig.


Door middel van deze beslisboom en onderstaande casussen proberen we dit verder te verduidelijken.

Voorbeeldcasussen:

U heeft een intake en een gesprek en u blijkt géén medische indicatie te hebben?

U ontvangt voor het kleine OFO  een factuur voor de eigen bijdrage á € 192,50.
De  IUI behandelingen worden vergoed vanuit de subsidie.

U heeft een intake en wij doen extra onderzoek of u wordt verwezen naar elders voor extra onderzoek. Uit het aanvullend onderzoek blijken geen bijzonderheden en daarmee is er géén sprake van een medische indicatie.

Er is dan sprake van een groot OFO. Deze kosten worden vergoed vanuit de ZvW. Dit kan betekenen dat uw eigen risico wordt aangesproken en de vergoeding is afhankelijk van uw polis.
De  IUI behandelingen worden vergoed vanuit de subsidie.

U heeft een intake en hieruit blijkt dat u een medische indicatie heeft.

De kosten van het OFO en de IUI behandeling zullen vergoed worden vanuit de ZvW. Dit kan betekenen dat uw eigen risico wordt aangesproken en de vergoeding is afhankelijk van uw polis.

U heeft het eerste aantal IUI behandelingen gehad welke vielen in de subsidieregeling. Na deze behandeling heeft u een evaluatiegesprek met uw arts. Deze stelt voor een vervolg OFO in te zetten door extra onderzoek te doen. Hieruit wordt alsnog geconcludeerd dat er géén medische indicatie is.

Er is sprake van een groot OFO en deze kosten worden vergoed vanuit de ZvW. Dit kan betekenen dat uw eigen risico wordt aangesproken en de vergoeding is afhankelijk van uw polis.
De  vervolg IUI behandelingen worden vergoed vanuit de subsidie regeling tot een maximum van 12 stuks voor één doorgaande zwangerschap. We spreken van een doorgaande zwangerschap wanneer u 12 weken of langer zwanger bent.

U heeft het eerste aantal behandelingen gehad welke vielen in de subsidieregeling. Na deze behandeling heeft u een evaluatiegesprek met uw arts. Deze stelt voor een vervolg OFO in te zetten door extra onderzoek te doen. Hieruit wordt alsnog geconcludeerd dat er wel een medische indicatie is.

Er is sprake van een groot OFO en deze kosten worden vergoed vanuit de ZvW. De verdere behandeling zal ook gedeclareerd worden in de ZvW. Dit kan betekenen dat uw eigen risico wordt aangesproken en de vergoeding is afhankelijk van uw polis.

Met ZKN keurmerk voldoen wij aan alle eisen voor kwaliteitsmanagement.

Nij Geertgen is in bezit van de Freya Pluim. Hiermee voldoen we aan de kwaliteitscriteria die door Freya zijn opgesteld.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies