Aanmelden bij Nij Geertgen

Zit u met vragen waarop een antwoord moet komen, voordat u besluit of u zwanger wilt worden? Wilt u graag zwanger worden, maar lukt dit niet? Wilt u zwanger worden zonder partner of met een partner van hetzelfde geslacht? Of wilt u een second opinion omdat u eerder elders onder behandeling was voor vruchtbaarheidsproblemen? Meld u dan voor een intake bij Nij Geertgen.

Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, plannen wij een intakegesprek met u in. Wij vragen u dan om documenten aan ons toe te sturen. Onderstaand leest u daar meer over. Aan het intakegesprek zijn kosten verbonden. Deze kosten vallen onder uw basisverzekering. Echter, vaak valt het binnen het eigen risico bedrag.

De informatie op onze website hebben wij zorgvuldig voor u vorm gegeven echter het is mogelijk dat u voorafgaand aan uw aanmelding inhoudelijke vragen heeft. Wij zijn dagelijks bereikbaar van 8.00-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur op telefoonnummer 0492-366634.

Voorafgaand aan uw afspraak wordt u gevraagd om bepaalde gegevens aan te leveren. Deze gegevens zijn van belang voor uw behandeling. Hieronder kunt u lezen, waarom deze gegevens benodigd zijn.

1. Verwijsbrief van uw huisarts of specialist

Om uw zorgkosten vergoed te krijgen, heeft u een geldige verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist. Zorgverzekeraars zijn zonder verwijsbrief niet bereid te vergoeden. U wordt dan aangemerkt als zelfverwijzer. Een verwijsbrief, met naam en handtekening van de verwijzer, is vanaf de datum van afgifte één jaar geldig en is alleen geldig als de datum van de brief vóór of óp de datum van de eerste afspraak bij ons is. Wij raden u daarom dringend aan een verwijsbrief bij uw huisarts of specialist te regelen. De huisarts of specialist kan deze verwijsbrief doorsturen via Zorgdomein of u kunt de verwijsbrief samen met de ingevulde formulieren naar ons toe mailen. Op het moment dat wij geen verwijsbrief hebben ontvangen zijn wij genoodzaakt u aan te merken als zelfverwijzer. Hierdoor zal uw zorgverzekeraar niet overgaan tot vergoeden van de behandeling. Daardoor ontvangt u de factuur zelf en dient u deze rechtstreeks aan ons te voldoen. Mocht u tussentijds of na ontvangst van deze factuur de verwijsbrief alsnog aanbieden, zullen wij hiervoor kosten in rekening brengen. Deze kosten bedragen € 150,-. Indien u langer dan 1 jaar niet onder behandeling bent geweest of u heeft een kindje gekregen, dient u zich opnieuw aan te melden voor een intake gesprek en heeft u een nieuwe verwijsbrief van uw huisarts nodig.

2. Vragenlijst m.b.t. anamnese

U dient, voor de intake, “de vragenlijst m.b.t. de anamnese” digitaal via het patiënten portaal in te vullen. Hiervoor ontvangt u separaat een uitnodiging via de mail (controleer evt. uw ongewenste mail). Bij het eerste bezoek aan onze kliniek (intake) zijn deze gegevens bestudeerd door de arts en worden deze gegevens met u besproken. De ingevulde anamneselijst komt rechtstreeks in uw patiëntendossier.

Op het moment dat de anamneselijst niet volledig is aangeleverd, is de arts niet in de gelegenheid het gesprek met u voor te bereiden. De gegevens worden dan tijdens de eerste afspraak met u doorgenomen. Omdat het doornemen van deze gegevens extra tijd kost, heeft dit tot gevolg dat er voor het vervolg van de intake een tweede afspraak ingepland dient te worden.

3. Informed Consent

Het formulier ”Informed consent Zorgkosten en zorgverzekeraars” dient u ondertekend terug te sturen. Is deze niet in ons bezit voorafgaand aan uw intake gesprek kunnen wij de intake niet plaats laten vinden.

4. Uw medisch dossier; indien van toepassing

Hiervoor kunt u het formulier “verzoek opvragen medische gegevens” gebruiken. Alleen als u elders in behandeling bent geweest dient u dit formulier in te vullen, te ondertekenen en zelf op te sturen naar (of af te geven bij) de betreffende afdeling van het ziekenhuis waar u in behandeling bent geweest. Als u de gegevens zelf heeft ontvangen, dan kunt u deze per ommegaande aan ons doorsturen. U kunt ook aan de medewerker van de afdeling vragen of zij de gegevens naar ons faxen of opsturen via faxnummer: 0492 – 39 00 46.

U kunt alle ingevulde formulieren/ gegevens, op de anamneselijst na aangezien deze in het patiëntenportaal wordt ingevuld, mailen naar: aanmelden@nijgeertgen.nl. Gelieve alle pagina’s van hetzelfde document in één scan aan te leveren. Hiervoor kunt u eventueel gebruik maken van een app, zoals foxit pdf.

Kinderen

In onze kliniek zijn kinderen van harte welkom. Daarentegen kan dit confronterend zijn voor onze patiënten. Wij willen u daarom vragen of u hier, wanneer mogelijk, rekening mee zou willen houden.

Wilt u meer informatie voordat u zich aanmeldt? Bekijk en beluister onze presentatie voor nieuwe patiënten.

Presentatie

Open presentatie
X
Meld u aan

Met ZKN keurmerk voldoen wij aan alle eisen voor kwaliteitsmanagement.

Nij Geertgen is in bezit van de Freya Pluim. Hiermee voldoen we aan de kwaliteitscriteria die door Freya zijn opgesteld.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies