Maatregelen coronavirus – update 15 januari 2021

Geüpdatet nieuwsbericht naar aanleiding van kabinetsmaatregelen.

Gedurende de lock down zal onze zorg doorgaan en de kliniek geopend blijven. Binnen Nij Geertgen gelden diverse maatregelen om verspreiding en besmetting met het coronavirus te beperken. Wij volgen de (aangescherpte) kabinetsbesluiten en RIVM adviezen nauwgezet.

BELANGRIJK:

Heeft u – op dit moment of in de afgelopen 2 weken- last van (milde) verkoudheidsklachten of griepverschijnselen zoals niezen, keelpijn, loopneus, hoesten, het verlies van reuk/smaak of verhoogde temperatuur? Blijf dan thuis, laat uzelf testen, ziek uit en kom niet naar de kliniek. Wanneer iemand in uw huishouden last heeft van koorts of benauwdheid geldt dat iedereen in het huishouden thuis moet blijven.

Voordat u de kliniek binnenkomt kan uw temperatuur worden gemeten. Deze extra voorzorgsmaatregel nemen wij in uw belang en in het belang van onze medewerkers. Indien de temperatuur 38 graden of hoger is dan dient u de kliniek direct te verlaten.

Bezoek aan de kliniek

Binnen Nij Geertgen zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Oftewel de intake oftewel het beleidsgesprek zal digitaal met u gevoerd worden. Indien het gesprek telefonisch plaatsvindt, dient u samen met uw partner telefonisch aanwezig te zijn. Vindt een beleidsgesprek fysiek plaats, komt u alleen en kan uw partner tijdens het gesprek inbellen. Heeft u een gesprek met de psycholoog, dan dient uw partner fysiek mee te komen naar het gesprek.
 • Wanneer u naar de kliniek komt, dient u bij binnenkomst en gedurende uw bezoek verplicht een mondkapje te dragen. Wij vragen u zelf in een mondkapje te voorzien.
 • Meld u zich bij binnenkomst aan de balie voor registratie. Er ligt daar een formulier wat ter plaatse ingevuld dient te worden door bezoekers. De gevraagde gegevens zullen veertien dagen na het bezoek vernietigd worden.
 • In verband met de aangescherpte regels rondom groepsgroottes (maximaal 30 personen) én het besmettingsrisico wat iedere bezoeker met zich mee brengt, willen we u vragen zo veel als mogelijk alleen naar uw afspraak te komen. Zoals eerder gesteld; kinderen tot 18 jaar vallen niet onder de noemer ‘begeleider’ en zijn dan ook nadrukkelijk niet welkom in onze kliniek. Dat betekent in de praktijk:
  • Reguliere echo’s, IUI en of Embryotransfer vinden plaats zonder partner of begeleidend persoon
  • IVF/ICSI punctie en/of zwangerschapsecho zijn mét partner of begeleidend persoon
 • Wanneer u te vroeg bent voor uw afspraak verzoeken wij u zoveel mogelijk in de auto te wachten en niet voor langere tijd in de wachtruimte plaats te nemen. Kom niet eerder de kliniek binnen dan 5 minuten voor aanvang van uw afspraak.
 • Houd binnen de kliniek minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Er worden geen handen geschud en wij vragen u vriendelijk met regelmaat uw handen te wassen en absoluut gebruik te maken van de aanwezige desinfectiegel.

Effect van het virus op de vroege zwangerschap

De studies die op dit moment bekend zijn laten weinig tot geen effecten zien van het coronavirus op de vroege zwangerschap. Echter, de studies zijn beperkt in aantal en omvang waardoor er weinig valide uitspraken kunnen worden gedaan. Wij zullen dit met u bespreken. U maakt vervolgens zelf de keuze om wel of niet uw behandeltraject op te starten. Lees meer over het effect van COVID-19 op de zwangerschap op de websites van het RIVM en de Nederlandse Vereniging van Gynaecologen (NVOG).

Vaccineren

Over het vaccineren van patiënten met een kinderwens is sinds 14 januari 2021 een standpunt ingenomen door de NVOG.

Mannen en vrouwen die een fertiliteitsbehandeling willen ondergaan, wordt geadviseerd hun fertiliteitsbehandeling uit te stellen tot 2 maanden na de laatst ontvangen Covid vaccinatie.

Afwegingen van patiënten kunnen zijn bezorgdheid over het ontbreken van gegevens over de veiligheid van het vaccin of juist de afweging dat het risico van vaccinatie klein lijkt en de gezondheidswinst groot zou kunnen zijn waardoor paren kiezen voor vaccinatie. Vrouwen die tot een Covid risicogroep behoren wordt met nadruk geadviseerd zich wel te laten vaccineren.

Het is aan patiënten zelf om te beslissen of zij een vaccinatie tegen COVID willen nemen. Wanneer een patiënt besluit om zich niet te laten vaccineren mag de fertiliteitsbehandeling desondanks doorgaan. Op het moment dat het sperma van de man wordt gebruikt voor een fertiliteitstraject adviseren wij te wachten met de start van een behandeling tot 5 dagen na vaccinatie mits er geen koorts of bijwerkingen zijn naar aanleiding van de vaccinatie.

Bron & contact onderzoek

Ondanks de voorzorgsmaatregelen welke we getroffen hebben, bestaat de kans dat een bezoeker of medewerker positief getest wordt op Corona. Heeft u op hetzelfde tijdstip als deze positief geteste persoon een bezoek gebracht aan onze kliniek, dan nemen we hierover persoonlijk contact met u op.

Ontvangt u een melding van de Coronamelder app dat u mogelijk in contact bent geweest met een positief getest persoon en bent u niet door ons gecontacteerd, dan bent u niet met deze persoon in aanraking geweest.

15 januari 2021
Meer nieuws

Met ISO 9001-2015 certificering voldoen wij aan alle eisen voor kwaliteitsmanagement.

Nij Geertgen is in bezit van de Freya Pluim. Hiermee voldoen we aan de kwaliteitscriteria die door Freya zijn opgesteld.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies