Klachtenregeling Nij Geertgen

Wij doen ons uiterste best om zorg van goede kwaliteit efficiënt te leveren. We streven naar duidelijke informatie aan én goede communicatie met onze patiënten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en dat u teleurgesteld bent of niet tevreden.

Dan zijn er meerdere mogelijkheden om een klacht te melden en op te lossen:

 • De klacht rechtstreeks bespreken met de betrokken persoon.
 • Contact opnemen met de Klachtenfunctionaris wanneer u de klacht niet rechtstreeks met de betrokken persoon wilt of kunt bespreken.

Hilde van Heck en Hanneke van den Akker zijn onze Klachtenfunctionarissen. Zij kunnen voor u:

 • Bemiddelen.
 • Een gesprek tot stand brengen met de betrokkene(n).
 • U wijzen op andere mogelijkheden voor afhandelen van uw klacht.

U kunt de Klachtenfunctionaris bereiken door een brief te sturen naar klachtenfunctionaris@nijgeertgen.nl. In de brief vermeldt u:

 1. Naam, adresgegevens, telefoonnummer en eventueel een e-mailadres;
 2. naam van de zorgaanbieder tegen wie de klacht gericht is;
 3. een beknopte omschrijving van de klacht;
 4. een chronologische omschrijving van de gebeurtenissen die aanleiding gaven tot het indienen van de klacht.
 5. het doel van de klacht;
 6. of de klacht reeds bekend is bij de betreffende zorgaanbieder.

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op. Zij brengt alleen met uw toestemming de klacht onder de aandacht van de betrokkene(n). Alle medewerkers van de kliniek, dus ook de Klachtenfunctionaris, zijn verplicht tot geheimhouding. Uw gegevens worden pas aan derden beschikbaar gesteld als u daar mondeling of schriftelijk toestemming voor geeft. De klachten worden altijd ter verbetering van de patiëntenzorg besproken.

Het indienen van een klacht heeft vanzelfsprekend geen negatieve gevolgen voor het verloop van uw behandeling. Zie voor verdere informatie ons klachtenreglement.

Met ZKN keurmerk voldoen wij aan alle eisen voor kwaliteitsmanagement.

Nij Geertgen is in bezit van de Freya Pluim. Hiermee voldoen we aan de kwaliteitscriteria die door Freya zijn opgesteld.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies