Privacy bij Nij Geertgen

Als u onze vruchtbaarheidskliniek bezoekt zullen wij u veel vragen stellen over uw medische voorgeschiedenis maar ook over (soms intieme) privézaken. Wij proberen een compleet beeld te krijgen van uw situatie en begrijpen dat dat soms ongemakkelijk kan zijn. Onze medewerkers doen er alles aan om dat gevoel zoveel mogelijk weg te nemen. En vanzelfsprekend blijft alles dat besproken is tussen u en het behandelteam.

Nij Geertgen stelde een privacyreglement op waaraan elke medewerker zich moet houden. Dat reglement is opgesteld op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de wet kwaliteit, klachten en geschillen en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.
U kunt ons privacyreglement downloaden of ernaar vragen bij uw volgende bezoek.

Met ISO 9001 certificering voldoen wij aan alle eisen voor kwaliteitsmanagement.