Ik heb een kinderwens

IVF- en ICSI-behandelingen

Ik heb een kinderwens

In fases uw droom verwezenlijken

1De stimulatiefase

Tijdens de stimulatiefase wordt u met hormonen behandeld. Deze hormonen dient u uzelf toe door middel van injecties. Deze hormonen zorgen dat er niet één eitje rijpt (zoals in een normale cyclus) maar meerdere.

Nij Geertgen gebruikt verschillende medicijnschema’s (waaronder het lange schema, het antogonistenschema en het Flare-up schema) die we volledig aanpassen op uw situatie. De arts bespreekt met u welk medicatieschema voor u van toepassing is. Tijdens de stimulatiefase zijn verschillende echo’s nodig om te zien hoe de stimulatie verloopt: rijpen er genoeg eiblaasjes (follikels), worden ze groot genoeg? Het is van tevoren niet precies te zeggen hoeveel echo’s er nodig zijn. Soms zijn twee echo’s genoeg, maar er zijn er ook wel eens vijf nodig. Als er genoeg eiblaasjes zijn en als ze groot genoeg zijn, dan wordt de eicelpunctie afgesproken.

2De punctie (OPU = Ovum pick up)

Bij de punctie worden de eicellen uit de eierstokken gehaald. Dit gebeurt in de punctieruimte, in hetzelfde gebouw waar u ook op het spreekuur komt. Op de dag van de punctie kunt u zich bij de receptioniste melden. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte tot u wordt opgehaald. Eenmaal in de punctiekamer, krijgt u een infuusnaaldje in de arm, zodat een kalmerend geneesmiddel en/of pijnstilling kan worden toegediend. Het aanprikken en oogsten van de follikels gebeurt met behulp van een naald onder zicht van een echoapparaat en neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Bij de punctie worden alle follikels (eiblaasjes) leeggezogen. In de verkregen vloeistof bevinden zich de eitjes. Deze eicellen zijn te klein om met het blote oog gezien te worden. De verpleegkundige geeft na de punctie de buisjes, met de opgezogen inhoud van de follikels, direct door aan de laboratoriummedewerker. In het laboratorium in Nij Geertgen worden de eicellen uit de follikelvloeistof gehaald en samen met het (ingevroren) zaad klaargemaakt voor bevruchting.

Na de punctie blijft u enige tijd ter observatie in de rustkamer. De arts bespreekt hier met u de eerste bevindingen en overhandigt u, op schrift, de instructie voor de volgende periode.
De klinisch embryoloog of de IVF-laborant komt u vervolgens meedelen hoeveel eicellen gevonden zijn.

Na de punctie heeft u medicatie nodig om ervoor te zorgen dat het embryo een paar dagen later kan innestelen. U begint hiermee direct na de punctie.

3De bevruchting

In ons IVF-laboratorium worden de eicellen en de zaadcellen samengebracht. IVF is de afkorting van In Vitro Fertilisatie en betekent letterlijk: bevruchting in glas. Tijdens de derde fase worden de zaadcellen met de eicellen samengebracht in een glazen schaaltje, zo’n 100.000 á 200.000 zaadcellen per eicel. Een zaadcel moet hierbij op eigen kracht een eicel binnen dringen.

Daarnaast bestaat er ICSI. ICSI staat voor Intra-Cytoplasmatische Spermatozoa-Injectie. Hierbij wordt één van de zaadcellen (spermatozoa) met een uiterst dun naaldje opgezogen en in het celvocht (cytoplasma) van de eicel geïnjecteerd.

Het is belangrijk om te weten dat niet bij alle eicellen die bij de punctie zijn verkregen de bevruchting ook lukt. Ook al worden de zaadcellen in de eicellen ingebracht, toch komt het daarbij niet altijd tot een bevruchting. Meestal wordt zo’n 70% van de eicellen bevrucht, bij de overige 30% stopt het bevruchtingsproces al zo vroeg, dat je niet van een echte bevruchting kunt spreken.

De dag na de punctie neemt de IVF-laborant contact met u op met u te besproken hoe de bevruchting is afgelopen en hoeveel embryo’s ontstaan zijn. Deze embryo’s worden verder gekweekt en het embryo dat zich het best ontwikkelt wordt in de baarmoeder geplaatst. In de dagen na de bevruchting kan de IVF-laborant de ontwikkeling van de embryo’s telefonisch met u bespreken. Hij of zij kan ook een inschatting maken van de wanneer de embryotransfer te verwachten is.

4De embryotransfer (ET)

De embryoplaatsing wordt op dag 4 of 5 na de punctie uitgevoerd door een arts van Nij Geertgen. Het is een pijnloze procedure die ongeveer 10 minuten in beslag neemt. U kunt direct na de terugplaatsing naar huis. U krijgt medicatie voorgeschreven om de innestelingskans te vergroten: Utrogestan. Dit middel moet vaginaal worden toegediend, driemaal daags 1 capsule gedurende 16 dagen na de punctie.

Op de dag van de embryotransfer wordt u ’s morgens gebeld door de IVF-laborant van Nij Geertgen om met u het tijdstip van de terugplaatsing af te spreken. De dag van embryoplaatsing wordt bepaald door de IVF-laborant in overleg met u en met de arts.

Het embryo dat zich het best ontwikkelt, wordt in de baarmoeder geplaatst. Het kan ook zijn dat meerdere embryo’s zich goed ontwikkelen. In dat geval wordt er in principe toch maar één, het beste embryo geplaatst en kunnen de embryo’s die zich ook goed ontwikkeld hebben alsnog worden ingevroren. Er worden alleen twee embryo’s teruggeplaatst wanneer de vrouw 38 jaar of ouder is óf wanneer twee eerdere ICSI-behandelingen niet succesvol zijn geweest. Indien er bevruchte eicellen ingevroren zijn, dan worden de voorbereiding, het ontdooien en het plaatsen van het embryo in Nij Geertgen uitgevoerd.

Als 16 dagen na de punctie geen menstruatie optreedt, kunt u zelf een zwangerschapstest met de eerste ochtendurine verrichten of die laten doen bij de huisarts. Wij vragen u zowel een negatieve als een positieve zwangerschapstest aan ons door te geven. Als de test negatief is kunt u een afspraak maken voor een gesprek met een van de artsen. Als de test positief is, dan krijgt u een afspraak voor een zwangerschapsecho, ongeveer vijf weken na de punctie.

1De stimulatiefase

Tijdens de stimulatiefase wordt u met hormonen behandeld. Deze hormonen dient u uzelf toe door middel van injecties. Deze hormonen zorgen dat er niet één eitje rijpt (zoals in een normale cyclus) maar meerdere.

Nij Geertgen gebruikt verschillende medicijnschema’s (waaronder het lange schema, het antogonistenschema en het Flare-up schema) die we volledig aanpassen op uw situatie. De arts bespreekt met u welk medicatieschema voor u van toepassing is. Tijdens de stimulatiefase zijn verschillende echo’s nodig om te zien hoe de stimulatie verloopt: rijpen er genoeg eiblaasjes (follikels), worden ze groot genoeg? Het is van tevoren niet precies te zeggen hoeveel echo’s er nodig zijn. Soms zijn twee echo’s genoeg, maar er zijn er ook wel eens vijf nodig. Als er genoeg eiblaasjes zijn en als ze groot genoeg zijn, dan wordt de eicelpunctie afgesproken.

2De punctie (OPU = Ovum pick up)

Bij de punctie worden de eicellen uit de eierstokken gehaald. Dit gebeurt in de punctieruimte, in hetzelfde gebouw waar u ook op het spreekuur komt. Op de dag van de punctie kunt u zich bij de receptioniste melden. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte tot u wordt opgehaald. Eenmaal in de punctiekamer, krijgt u een infuusnaaldje in de arm, zodat een kalmerend geneesmiddel en/of pijnstilling kan worden toegediend. Het aanprikken en oogsten van de follikels gebeurt met behulp van een naald onder zicht van een echoapparaat en neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Bij de punctie worden alle follikels (eiblaasjes) leeggezogen. In de verkregen vloeistof bevinden zich de eitjes. Deze eicellen zijn te klein om met het blote oog gezien te worden. De verpleegkundige geeft na de punctie de buisjes, met de opgezogen inhoud van de follikels, direct door aan de laboratoriummedewerker. In het laboratorium in Nij Geertgen worden de eicellen uit de follikelvloeistof gehaald en samen met het (ingevroren) zaad klaargemaakt voor bevruchting.

Na de punctie blijft u enige tijd ter observatie in de rustkamer. De arts bespreekt hier met u de eerste bevindingen en overhandigt u, op schrift, de instructie voor de volgende periode.
De klinisch embryoloog of de IVF-laborant komt u vervolgens meedelen hoeveel eicellen gevonden zijn.

Na de punctie heeft u medicatie nodig om ervoor te zorgen dat het embryo een paar dagen later kan innestelen. U begint hiermee direct na de punctie.

3De bevruchting

In ons IVF-laboratorium worden de eicellen en de zaadcellen samengebracht. IVF is de afkorting van In Vitro Fertilisatie en betekent letterlijk: bevruchting in glas. Tijdens de derde fase worden de zaadcellen met de eicellen samengebracht in een glazen schaaltje, zo’n 100.000 á 200.000 zaadcellen per eicel. Een zaadcel moet hierbij op eigen kracht een eicel binnen dringen.

Daarnaast bestaat er ICSI. ICSI staat voor Intra-Cytoplasmatische Spermatozoa-Injectie. Hierbij wordt één van de zaadcellen (spermatozoa) met een uiterst dun naaldje opgezogen en in het celvocht (cytoplasma) van de eicel geïnjecteerd.

Het is belangrijk om te weten dat niet bij alle eicellen die bij de punctie zijn verkregen de bevruchting ook lukt. Ook al worden de zaadcellen in de eicellen ingebracht, toch komt het daarbij niet altijd tot een bevruchting. Meestal wordt zo’n 70% van de eicellen bevrucht, bij de overige 30% stopt het bevruchtingsproces al zo vroeg, dat je niet van een echte bevruchting kunt spreken.

De dag na de punctie neemt de IVF-laborant contact met u op met u te besproken hoe de bevruchting is afgelopen en hoeveel embryo’s er ontstaan zijn. Deze embryo’s worden verder gekweekt en het embryo dat zich het best ontwikkelt wordt in de baarmoeder geplaatst. In de dagen na de bevruchting kan de IVF-laborant de ontwikkeling van de embryo’s telefonisch met u bespreken. Hij of zij kan ook een inschatting maken van de wanneer de embryotransfer te verwachten is.

4De embryotransfer (ET)

De embryoplaatsing wordt op dag 4 of 5 na de punctie uitgevoerd door een arts van Nij Geertgen. Het is een pijnloze procedure die ongeveer 10 minuten in beslag neemt. U kunt direct na de terugplaatsing naar huis. U krijgt medicatie voorgeschreven om de innestelingskans te vergroten: Utrogestan. Dit middel moet vaginaal worden toegediend, driemaal daags 1 capsule gedurende 16 dagen na de punctie.

Op de dag van de embryotransfer wordt u ’s morgens gebeld door de IVF-laborant van Nij Geertgen om met u het tijdstip van de terugplaatsing af te spreken. De dag van embryoplaatsing wordt bepaald door de IVF-laborant in overleg met u en met de arts.

Het embryo dat zich het best ontwikkelt, wordt in de baarmoeder geplaatst. Het kan ook zijn dat meerdere embryo’s zich goed ontwikkelen. In dat geval wordt er in principe toch maar één, het beste embryo geplaatst en kunnen de embryo’s die zich ook goed ontwikkeld hebben alsnog worden ingevroren. Er worden alleen twee embryo’s teruggeplaatst wanneer de vrouw 38 jaar of ouder is óf wanneer twee eerdere ICSI-behandelingen niet succesvol zijn geweest. Indien er bevruchte eicellen ingevroren zijn, dan worden de voorbereiding, het ontdooien en het plaatsen van het embryo in Nij Geertgen uitgevoerd.

Als 16 dagen na de punctie geen menstruatie optreedt, kunt u zelf een zwangerschapstest met de eerste ochtendurine verrichten of die laten doen bij de huisarts. Wij vragen u zowel een negatieve als een positieve zwangerschapstest aan ons door te geven. Als de test negatief is kunt u een afspraak maken voor een gesprek met een van de artsen. Als de test positief is, dan krijgt u een afspraak voor een zwangerschapsecho, ongeveer vijf weken na de punctie.

1De stimulatiefase

Tijdens de stimulatiefase wordt u met hormonen behandeld. Deze hormonen dient u uzelf toe door middel van injecties. Deze hormonen zorgen dat er niet één eitje rijpt (zoals in een normale cyclus) maar meerdere.

Nij Geertgen gebruikt verschillende medicijnschema’s (waaronder het lange schema, het antogonistenschema en het Flare-up schema) die we volledig aanpassen op uw situatie. De arts bespreekt met u welk medicatieschema voor u van toepassing is. Tijdens de stimulatiefase zijn verschillende echo’s nodig om te zien hoe de stimulatie verloopt: rijpen er genoeg eiblaasjes (follikels), worden ze groot genoeg? Het is van tevoren niet precies te zeggen hoeveel echo’s er nodig zijn. Soms zijn twee echo’s genoeg, maar er zijn er ook wel eens vijf nodig. Als er genoeg eiblaasjes zijn en als ze groot genoeg zijn, dan wordt de eicelpunctie afgesproken.

2De punctie (OPU = Ovum pick up)

Bij de punctie worden de eicellen uit de eierstokken gehaald. Dit gebeurt in de punctieruimte, in hetzelfde gebouw waar u ook op het spreekuur komt. Op de dag van de punctie kunt u zich bij de receptioniste melden. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte tot u wordt opgehaald. Eenmaal in de punctiekamer, krijgt u een infuusnaaldje in de arm, zodat een kalmerend geneesmiddel en/of pijnstilling kan worden toegediend. Het aanprikken en oogsten van de follikels gebeurt met behulp van een naald onder zicht van een echoapparaat en neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Bij de punctie worden alle follikels (eiblaasjes) leeggezogen. In de verkregen vloeistof bevinden zich de eitjes. Deze eicellen zijn te klein om met het blote oog gezien te worden. De verpleegkundige geeft na de punctie de buisjes, met de opgezogen inhoud van de follikels, direct door aan de laboratoriummedewerker. In het laboratorium in Nij Geertgen worden de eicellen uit de follikelvloeistof gehaald en samen met het (ingevroren) zaad klaargemaakt voor bevruchting.

Na de punctie blijft u enige tijd ter observatie in de rustkamer. De arts bespreekt hier met u de eerste bevindingen en overhandigt u, op schrift, de instructie voor de volgende periode.
De klinisch embryoloog of de IVF-laborant komt u vervolgens meedelen hoeveel eicellen gevonden zijn.

Na de punctie heeft u medicatie nodig om ervoor te zorgen dat het embryo een paar dagen later kan innestelen. U begint hiermee direct na de punctie.

3De bevruchting

In ons IVF-laboratorium worden de eicellen en de zaadcellen samengebracht. IVF is de afkorting van In Vitro Fertilisatie en betekent letterlijk: bevruchting in glas. Tijdens de derde fase worden de zaadcellen met de eicellen samengebracht in een glazen schaaltje, zo’n 100.000 á 200.000 zaadcellen per eicel. Een zaadcel moet hierbij op eigen kracht een eicel binnen dringen.

Daarnaast bestaat er ICSI. ICSI staat voor Intra-Cytoplasmatische Spermatozoa-Injectie. Hierbij wordt één van de zaadcellen (spermatozoa) met een uiterst dun naaldje opgezogen en in het celvocht (cytoplasma) van de eicel geïnjecteerd.

Het is belangrijk om te weten dat niet bij alle eicellen die bij de punctie zijn verkregen de bevruchting ook lukt. Ook al worden de zaadcellen in de eicellen ingebracht, toch komt het daarbij niet altijd tot een bevruchting. Meestal wordt zo’n 70% van de eicellen bevrucht, bij de overige 30% stopt het bevruchtingsproces al zo vroeg, dat je niet van een echte bevruchting kunt spreken.

De dag na de punctie neemt de IVF-laborant contact met u op met u te besproken hoe de bevruchting is afgelopen en hoeveel embryo’s er ontstaan zijn. Deze embryo’s worden verder gekweekt en het embryo dat zich het best ontwikkelt wordt in de baarmoeder geplaatst. In de dagen na de bevruchting kan de IVF-laborant de ontwikkeling van de embryo’s telefonisch met u bespreken. Hij of zij kan ook een inschatting maken van de wanneer de embryotransfer te verwachten is.

4De embryotransfer (ET)

De embryoplaatsing wordt op dag 4 of 5 na de punctie uitgevoerd door een arts van Nij Geertgen. Het is een pijnloze procedure die ongeveer 10 minuten in beslag neemt. U kunt direct na de terugplaatsing naar huis. U krijgt medicatie voorgeschreven om de innestelingskans te vergroten: Utrogestan. Dit middel moet vaginaal worden toegediend, driemaal daags 1 capsule gedurende 16 dagen na de punctie.

Op de dag van de embryotransfer wordt u ’s morgens gebeld door de IVF-laborant van Nij Geertgen om met u het tijdstip van de terugplaatsing af te spreken. De dag van embryoplaatsing wordt bepaald door de IVF-laborant in overleg met u en met de arts.

Het embryo dat zich het best ontwikkelt, wordt in de baarmoeder geplaatst. Het kan ook zijn dat meerdere embryo’s zich goed ontwikkelen. In dat geval wordt er in principe toch maar één, het beste embryo geplaatst en kunnen de embryo’s die zich ook goed ontwikkeld hebben alsnog worden ingevroren. Er worden alleen twee embryo’s teruggeplaatst wanneer de vrouw 38 jaar of ouder is óf wanneer twee eerdere ICSI-behandelingen niet succesvol zijn geweest. Indien er bevruchte eicellen ingevroren zijn, dan worden de voorbereiding, het ontdooien en het plaatsen van het embryo in Nij Geertgen uitgevoerd.

Als 16 dagen na de punctie geen menstruatie optreedt, kunt u zelf een zwangerschapstest met de eerste ochtendurine verrichten of die laten doen bij de huisarts. Wij vragen u zowel een negatieve als een positieve zwangerschapstest aan ons door te geven. Als de test negatief is kunt u een afspraak maken voor een gesprek met een van de artsen. Als de test positief is, dan krijgt u een afspraak voor een zwangerschapsecho, ongeveer vijf weken na de punctie.

Onze patiënten aan het woord

Het (donor)sperma

Indien u een mannelijke partner of donor heeft, zal hem in de voorbereidingsfase worden gevraagd om een spermamonster te produceren. Dit sperma wordt op het laboratorium ingevroren. De reden hiervoor heeft een logistieke achtergrond. Soms wordt vers sperma in plaats van ingevroren sperma gebruikt. Als hiertoe wordt besloten moet ongeveer 1/2 uur voor de geplande punctie een spermamonster worden geproduceerd).

Contracten

Voor de behandeling moeten er uitslagen van serologisch (bloed)onderzoek bekend zijn. Tevens moet u het bewaarcontract goed gelezen hebben inzake het thema ingevroren bevruchte eicellen; dit moet (voorafgaand aan de punctie) door u getekend en overgedragen worden aan de arts. Ook het andere bijgevoegde document (informed consent ‘Dubbeltransport IVF met een extern laboratorium) moet voorafgaand aan de behandeling door u getekend en door ons ontvangen zijn.

Voor wie zijn IVF- en ICSI-behandelingen?

Mogelijke indicaties voor deze behandelingen zijn:

  • Afgesloten of verwijderde eileiders
  • Uitblijven van een zwangerschap na IUI
  • Ernstige endometriose
  • Verminderde zaadkwaliteit
  • Hormonale stoornissen
  • Niet goed werkende eierstokken
Samen met u proberen wij uw droom te verwezenlijken.
Meld u aan
Persoonlijke benadering

Nij Geertgen is een centrum waar cliënten zich prettig voelen en gehoord worden.

Veilig

Bij Nij Geertgen zit u goed; in ons centrum werken wij veilig.

Doeltreffend

Nij Geertgen staat u bij met succesvol gebleken behandelingen.

Ruime ervaring

Al onze medewerkers zijn goed geschoold, ervaren en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Met ZKN keurmerk voldoen wij aan alle eisen voor kwaliteitsmanagement.

Nij Geertgen is in bezit van de Freya Pluim. Hiermee voldoen we aan de kwaliteitscriteria die door Freya zijn opgesteld.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies